HTC Manylion yr Hysbysiad

Mae modd defnyddio'r wefan yma i dalu Hysbysiad Tâl Cosb (HTC) a gweld gwybodaeth am y tor-cyfraith. Sylwch, os cafodd yr Hysbysiad Tâl Cosb ei gyhoeddi heddiw, efallai na fydd ar gael i'w weld tan ddiwedd y dydd/yfory..

Mae'r neges ganlynol wedi cael ei darparu er gwybodaeth yn unig. Does dim angen i chi gymryd unrhyw gamau. Nodwch yr wybodaeth ofynnol fel mae’n ymddangos ar eich Hysbysiad Tâl Cosb.

Mae'r neges ganlynol wedi cael ei darparu er gwybodaeth yn unig. Does dim angen i chi gymryd unrhyw gamau. Rhaid llenwi pob maes sydd wedi’i nodi â *.

HTC Manylion yr Hysbysiad